Werkwijze

Hoe gaat het werken met het Relatiediagram in zijn werk?

 

Alle personen die je kent of hebt gekend breng je in beeld en voorzie je van een sticker.

Rood voor de personen die je als niet constructief hebt ervaren en/of afwijst.

Groen voor personen die je als positief hebt ervaren en een vraagteken voor personen en/of organisaties waar je nog niet zoveel van weet of je bedenkingen bij hebt.

Al deze relaties (personen) worden in een schietschijf achtig diagram (cirkeldiagram) weergegeven, waarin voor elke relatie een sticker wordt geplakt.

 

Stap voor stap gaan we kijken naar allerlei vormen van relaties.

Van eigen persoon, via familie en vrienden naar werk, van hulpverleners tot aan de mensen die je dierbaar zijn maar helaas zijn overleden. Al deze mensen maken mede tot wie je nu bent.

Elke verandering begint ook met een andere manier van kijken.

De Netwerk Counselor fungeert bij het 'invullen'  van het Relatiediagram als klankbord.

Niet ik maar jij bepaalt tijdens deze sessies waar we het over gaan hebben en hoe we de verkregen inzichten gaan inzetten om de knelpunten weg te nemen en verbeteringen aan te brengen en wat goed gaat verder uit te bouwen.

 

Met deze methodiek kan men relaties ondubbelzinnig definiëren, van een waardering voorzien, relaties toetsen op kwaliteit, sociale rollen toekennen, niet afgeronde ervaringen en situaties helder krijgen en voor jou als cliënt  inzichtelijk maken en indien noodzakelijk als nog afronden.  

Je leven en alle mensen die daarin een rol hebben vervult wordt in een oogopslag duidelijk.

 

Wat kan je uit een ingevuld Relatiediagram halen?

De kwaliteit van iemands relaties afzonderlijk en de mogelijkheden en beperkingen van het netwerk als geheel zijn zo in één oogopslag zichtbaar & voelbaar.

Uit Relatiediagrammen komt het sociaal draagvlak, UBS- situaties, Life-events, de mate van maatschappelijke integratie en participatie ondubbelzinnig naar voren.

 

Verandering is goed mogelijk zonder de persoonlijke stabiliteit te verliezen.