Verlies en werk

Vaak wordt er bij het begrip Verlies in eerste instantie gedacht aan verlies van een dierbaar persoon door overlijden.

Maar ook verlies van lichamelijke en/of psychische gezondheid, ongewilde kinderloosheid, een scheiding maar ook verlies van een baan of functie en reorganisaties geven vormen van rouw waardoor iemand een periode minder goed (voor zijn gevoel) zou kunnen functioneren.

Een medewerker/persoon kan hierdoor klachten ontwikkelen die zich in meer of mindere mate uiten in vormen van stress/druk, lichamelijke klachten, concentratieproblemen, angst, (versterkte) onzekerheid, paniek of een depressie.

"Hoe ga ik nu om met mijn werk?', " Wat zeg ik wel en niet tegen collega's of mijn leidinggevende?" zijn bij mij veel gestelde vragen.

 

Als je als persoon te maken krijgt met Verlies dan kan het zijn dat je je vervreemd voelt van de mensen om je heen. Ook kan je het gevoel en idee hebben dat datgene wat jij nu doormaakt niet of slechts tijdelijk wordt begrepen door andere mensen.

Het kan zijn dat ook het werken en/of leven 'betekenisloos' voor je is geworden en is je hoofd eigenlijk al helemaal vol van en met het Verlies. Je kan voor je gevoel aan de zijlijn van het leven staan en moeite hebben met dat het leven om je heen gewoon doorgaat.

De emoties die jij voelt en datgene wat jij nu doormaakt kunnen heftig, langdurig en confronterend zijn. In eerste plaats voor Jou, maar ook voor de mensen om je heen, je collega's en zelfs voor je leidinggevende.

Het kan zijn dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je hier niet meer op eigen kracht uitkomt. Mocht dat het geval zijn, ik zou je hier middels het Netwerk Counselingstraject mogelijk mee kunnen helpen.

 

Samen gaan we kijken naar wat jij nu nodig hebt en van wie.

Welk verlies heb je geleden en hoe grijpt dit in op je leven. Wat is voor jou de beste manier om hier mee om te gaan?.

Er is alle tijd, ruimte en aandacht voor het geleden verlies op jouw manier.

Met als uiteindelijk doel in je hoofd weer die ruimte krijgen zodat je weer beter kunt functioneren (thuis en op het werk) en zaken weer op kan pakken. De grip op en houvast aan je eigen leven verbetert weer. De ervaring leert dat je op termijn ook juist weer veel baat kunt hebben aan de daginvulling en indeling die werk kan bieden.

 

Voor een traject Verlies & Werk bij Netwerk Counseling kun je je werkgever vragen om een offerte bij mij aan te vragen.

De gesprekken duren anderhalf uur.