Uitgangspunten en visie

Counseling is maatwerk; een traject start daarom altijd met een intake gesprek waarin we de (eigenlijke) vraagstelling en huidige situatie waarin je je nu bevindt in beeld brengen.

Indien al mogelijk wordt ook al kort de door jou gewenste situatie geschetst.

Gezamenlijk wordt dan bepaald of een goede samenwerking rondom de geformuleerde

probleemstelling (hulpvraag / specifieke veranderingsvraag) mogelijk is.

Indien alle betrokken personen positief zijn over de mogelijkheden dan gaan we aan de slag.

Het traject kan worden afgesloten met een rapportage waarin zowel de beginsituatie als de streefsituatie staat vermeld en aan welke concrete haalbare en doelstellingen de aankomende periode dient te worden gewerkt.

 

Als cliënt sta je centraal en word je gezien als mens met al je eigen unieke menselijke gevoelens, normen, waarden, verwachtingen, wensen en (on)mogelijkheden.

Er wordt aandacht besteed aan al je ervaringen, mogelijke gedragspatronen en overtuigingen (referentiekaders) en de onderlinge samenhang hierin.

In mijn contact met cliënten ga ik er altijd van uit dat jij het antwoord op al je vragen en problemen al in je hebt, je ziet ze mogelijk alleen even niet meer.

Jij weet immers het beste wat goed voor jou is,  wat bij jou past en wie jou kan helpen.

Deze werkwijze is doelbewust gekozen.  

 

Ook wordt er geëvalueerd. Wat vond je van het traject? Heeft het je gebracht wat je gehoopt had? Hoe vond je mijn aandeel en rol, zijn bijvoorbeeld vragen die aanbod kunnen komen.

Het intake gesprek en de daaropvolgende gesprekken duren 1,5 uur per keer.

In de laatste 10 minuten vatten we het gesprek nog even samen en kijken we of we de gewenste richting op gaan.

Voor Netwerk Counseling als kort bewustwordingstraject (diagnose adviesinstrument) is een 6 tal gesprekken gebruikelijk (inclusief het bespreken van de eventuele rapportage).

Onder de verschillende kopjes vermeld staande trajecten is in de regel een 10 tal sessies afdoende.

Het doel is: Het versterken van het zelfinzicht en bevorderen van de autonomie en authenticiteit.

Het gaat erom dat jij ook zonder mijn hulp je weer beter voelt en je kwaliteit van leven is verbeterd. De problemen zijn zoveel als mogelijk opgelost of op z'n minst inzichtelijk en/of dragelijk gemaakt.

 

Daarbij hanteer ik de volgende uitgangspunten:

 

Autonomie:  Ieder mens is in staat zijn eigen leven vorm te geven en zich verder te ontwikkelen

Identiteit:      Ieder mens heeft unieke kwaliteiten waarmee hij zich onderscheidt van andere unieke

                        mensen.

Heelheid:      Ieder mens is in staat zich te herstellen en zich te ontwikkelen.

Integratie:     Ieder mens is in staat om wat hij leert te integreren in zijn dagelijks leven.

Zingeving:     Ieder mens heeft de kwaliteiten om zijn eigen leven te ervaren als een schakel in een

                       groter geheel.