Netwerkcounseling

In algemene zin zou je kunnen zeggen dat je een Netwerk Counselor raadpleegt wanneer je voor

een dilemma staat of de gevolgen van een (te nemen) beslissing niet of in onvoldoende mate kan

overzien. Je ziet het allemaal (even) niet meer zitten en je kan wel een steuntje in de rug gebruiken.

 

Meer specifiek, je kan een netwerk counselingstraject met behulp van het Relatiediagram inzetten bij vraagstukken die te maken hebben met het terugkeren op de werkplek (bijv door ziekte/ongeval/verliessituatie/herintreden) en zitten met vragen die te maken hebben met je eigen loopbaan, je belemmeringen en twijfels in je werk en/of je privéleven, of wanneer Je zoekende bent naar een betere balans.

Kijk voor meer informatie onder het kopje Netwerk counseling bij levensloop(baan) / herstel /bewustwording counseling.

 

Ook kun je een netwerk Counselingstraject inzetten bij burnout, depressie, negatieve ervaringen die je leven blijven beheersen en bij problemen die liggen op het gebied van relationele emotionele en/of psychische problematiek. Kijk voor meer informatie onder het kopje bij lichamelijke / psychische klachten.

 

Er wordt in de trajecten gewerkt met behulp van het Relatiediagram.

Het Relatiediagram is een bijzondere manier van kijken naar je eigen huidige (levens)situatie tot nu toe.

Stress, eenzaamheid, besluiteloosheid, angst en twijfel ontstaan vaak door onduidelijkheden of dubbelzinnigheden in menselijke relaties en de rollen die mensen in elkaars leven vervullen.

Het grootste deel van ons gevoelsleven en onze persoonlijke stabiliteit wordt immers bepaald door de mensen waarmee wij omgaan of om moeten gaan.

Ook als we alleen zijn worden onze gedachten en gevoelens vaak beïnvloed door de mensen waarmee wij ons verbonden voelen en waarmee wij omgaan of gingen. Wanneer er sprake is van onvrede, verslechterende gezondheidssituatie, problemen of ruzie zijn we geneigd de oorzaak te zoeken in karakter eigenschappen van ons zelf of van anderen. Niet zelden leidt dit tot eindeloos zoeken en proberen zonder dat er een bevredigend antwoord of oplossing wordt gevonden.

Met het Relatiediagram wordt aandacht besteed aan de bestaansvoorwaarden van de relaties.

Als niet aan deze bestaansvoorwaarden is voldaan dan ontstaan er problemen.

 

Hoe het werken met het Relatiediagram in zijn werk gaat daarvoor verwijs ik je graag naar het kopje de werkwijze.

Wanneer raadpleeg je een Netwerk Counselor?