Algemene informatie

Het komt regelmatig voor dat een werkgever of uitkerende instantie bereid is de kosten van een traject bij Netwerk Counseling te betalen.

Je kunt hiernaar informeren bij je leidinggevende, klantmanager of arbo-arts.

 

Individuele begeleiding kan onder andere ook worden gefinancierd vanuit PGB gelden.

 

Bij annulering van afspraken hanteert Gwendolyn Flentge Netwerk Counseling de volgende regel: Tot 24 uur voor aanvang van het gesprek gelden geen annuleringskosten. Wordt een afspraak geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht. Bovenstaande geldt voor werkdagen, het weekend wordt niet meegerekend.

De reden waarom er wordt afgezegd speelt geen rol bij de annuleringsregeling.

Gwendolyn Flentge Netwerk Counseling staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01125773.

 

Algemene voorwaarden

Bij aanvang van een counselingstraject bij Netwerk Counseling worden deze als bekend verondersteld.

Opdrachtgevers

Netwerk Counseling heeft sinds 2008 voor onderstaande opdrachtgevers (meerdere) individuele begeleidingstrajecten uitgevoerd.

 

Noorderpoortcollege

Gemeente Groningen

Reïntegratiebureau R95/TnA

Raamovereenkomst samen met een reïntegratie bureau 2009 t/m 2012 t.b.v. de Gemeentelijke Sociale dienst van de Gemeente Groningen & Ten Boer, i.h.k.v. sociale participatietrajecten.

Gemeente Haren

Psychologen Kollektief Groningen (PKG)

Particuliere opdrachtgevers (werkenden / werkzoekenden en jongeren)

Gemeente Emmen

Stichting Goed Bezig

Veni Etinam

Ommelander Zorggroep

Rozijwerk