Gwendolyn Flentge

Laat ik mij even voorstellen, mijn naam is Gwendolyn Flentge (1972) en sinds eind 2007 ben ik een zelfstandig netwerk counselor.

Netwerk Counseling, een eenmanszaak voor levensloop(baan)begleiding/advies, herstel coaching (verzuimbeperking), bewustwording en begeleiding bijvoorbeeld bij verlies van gezondheid.

 

Sinds 1996 ben ik werkzaam in de zakelijke dienstverlening als onder andere coach, reïntegratie-deskundige, (loopbaan en beroepskeuze-) adviseur en trainer (arbeidsmarkbenadering, sollicitatietechnieken ed.). Daarnaast heb ik ten tijde van mijn HBO opleiding gewerkt op een outplacementbureau.

Aan de basis van dit werk ligt een HBO opleiding Loopbaanadvisering/Beroepskeuze en Rehabilitatie en Reïntegratie. Binnen deze opleiding heb ik verschillende specialisaties gevolgd, waaronder Career Counseling, de Zelf-ConfrontatieMethode, Rationeel Emotieve Therapie, psychologische gespreksvoering en Test methodieken.

Naast deze opleiding heb ik diverse vervolgopleidingen gevolgd op het gebied van de Arbeidsdeskundige sector (GAK opleiding) en coachingstechnieken.

Verder heb ik opleiding voor het Relatiediagram gevolgd en beschik ik sinds een aantal jaren over een licentie om hiermee te mogen werken.

In mei 2014 heb ik de post-hbo / postdoctorale opleiding Verlieskunde bij Herman de Mönnink afgerond.

Om mijn kennis te vergroten en bij te blijven in mijn vakgebied volg ik waar mogelijk opleidingen / cursussen en lees ik vakliteratuur en neem ik deel aan intervisie en supervisie.

 

Als Netwerk Counselor onderscheid ik me van andere coaches door nét even dieper te kunnen kijken met cliënten en te werken met een vrij uniek en succesvol product.

De ervaring leert dat met mijn doelgerichte aanpak binnen 5 á 10 gesprekken van anderhalf uur succesvolle resultaten worden geboekt.

Ik beschik over een netwerk van verschillende soorten deskundigen. Indien cliënt, opdrachtgever of ik dit wenselijk acht werk ik (nauw) samen of verwijs ik door om aan de (hulp)vraag te kunnen (blijven) voldoen.

 

Met meerdere specialistische opleidingen en ervaringen op het gebied Levensloopbaan & Reïntegratie en Verlieskunde is Gwendolyn Flentge van Netwerk Counseling een 'deskundige' op het gebied van levensloop(baan)vraagstukken, verzuimbeperking /herstel coaching/bewustwording en verzuimpreventie.